Update mei 2011: sterke daling in het aantal winkels 2007-2010

In het eerste arbeidsmarktonderzoek presenteren we de meest opvallendste resultaten van de elektrotechnische detailhandel (etd). Het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de elektrotechnische detailhandel (OFED) voert in opdracht van sociale partners dit onderzoek uit om de sector te ondersteunen bij het versterken van de positie op de arbeidsmarkt.

Daling aantal werknemers

In de periode 2007 – 2010 is het aantal werknemers in de sector met 10% afgenomen. De grootste afname is in het westen van Nederland. In 2007 is bijna 60% van het totaal aantal werknemers in de sector daar werkzaam. In 2010 is dit bijna 41%. Het gemiddeld aantal werknemers dat bij een werkgever werkzaam was, bedroeg in 2007 8,8 en in 2010 8,4.*

De meeste werknemers in de etd, ruim 63%, werken bij werkgevers die 50 of meer werknemers in dienst hebben. Dat neemt niet weg dat ook bij de kleinere werkgevers (20 tot werknemers) een belangrijk deel van de werkgelegenheid is te vinden. Bij deze groep werkt bijna een kwart van het aantal werknemers in de sector. In de periode 2007 – 2010 is dit aandeel ligt gestegen.

Meerderheid werknemers is man

Bijna 80% van de werknemers in de etd is man. Tegenover elke vrouwelijke werknemer in de etd zijn er 3,5 mannelijke werknemers. De sector wijkt hiermee af van de totale detailhandel waar een kleine 40% werknemers man is. Ook in de leeftijdsverdeling is er een verschil tussen de etd en de totale detailhandel. In de etd is ongeveer 40% van de werknemers jonger dan 25 jaar, in de totale detailhandel is dat bijna de helft. Een kwart van de werknemers in de etd is tussen de 26 en 35 jaar oud, in de totale detailhandel is dit iets meer dan 15%.

Voltijdscontract is de norm

Meer dan de helft (53%) van de werknemers in de etd werkt voltijds. In de totale detailhandel is dit iets meer dan 20% van de werknemers, daar heeft ruim 60% het deeltijdcontract, de norm. Flexibele contracten (uitzendcontracten en tijdelijke contracten) komen in de etd beperkt voor, ongeveer 5% van de werknemers werkt op basis van zo’n contract.

In de etd is 11% van de werknemers van niet-westerse afkomst. Dit is een toename ten opzichte van 2005 toen dit aandeel 8% bedroeg. Voor wat betreft de diversiteit scoort de sector beter dan de totale detailhandel waar 7% van de werknemers van niet-westerse afkomst is.

Ook aantal werkgevers neemt af

Het aantal vestigingen in de etd is de afgelopen 4 jaar afgenomen met 6,5%. De grootste afname heeft plaatsgevonden in het midden en het westen van het land.

Evenals de daling van het aantal werknemers, is deze afname groot, in vergelijking met de totale detailhandel. In de totale detailhandel daalde het aantal vestigingen volgens het CBS met iets meer dan 1%.

Het overgrote deel van de werkgevers, in de totale detailhandel, is relatief klein. Bijna 88% heeft minder dan 10 werknemers in dienst. Bij ruim 12% werken dus meer dan 10 werknemers. Voor de detailhandel, in het geheel bedragen deze percentages, respectievelijk 94% en 6%.

 

Bekijk hier de volledige update


*Vanwege technische redenen zijn de werkgevers met meer dan 400 werknemers hierbij buiten beschouwing gelaten. Bij deze werkgevers is ongeveer 30% van het totaal aantal werknemers in de sector in dienst.

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)
E-mail: info@ofed.nl
KvK: 41158523

Heeft u vragen over de OFED-premie? Stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Heeft u een andere vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Powered by