Afspraak over invoering individueel budget cao ETD uitgesteld

Meer informatie volgt najaar 2018, hopen de CAO-partijen.

In het kader van de cao Elektrotechnische Detailhandel met looptijd 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019, hebben partijen afspraken gemaakt over een regeling Individueel Leerrecht. Deze leerrekening geldt voor werknemers die volgens hun arbeidsovereenkomst meer dan 15 uur per week werken. De streefdatum voor invoering van de regeling was 1 juli 2018.

Mede doordat de regering (fiscaal) beleid wil ontwikkelen op het gebied van individueel leerrecht heeft de Belastingdienst ook gekeken naar bestaande afspraken. De Belastingdienst toetst de gemaakte afspraken aan de fiscale mogelijkheden. Deze toets neemt echter wat meer tijd in beslag.

Cao-partijen vinden het belangrijk dat de af te spreken regeling voldoet aan de fiscale kaders. Dat maakt het onmogelijk om de regeling op 1 juli 2018 in te voeren. We hopen u in het najaar 2018 verder te kunnen informeren.

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)
E-mail: info@ofed.nl
KvK: 41158523

Heeft u vragen over de OFED-premie? Stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Heeft u een andere vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Powered by