Over OFED

OFED is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de elektrotechnische detailhandel. In samenwerking met ondernemersorganisatie Techniek Nederland en werknemersorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen organiseert OFED de ambitie om kennis te leveren aan primaire partners (werkgevers en werknemers) op de terreinen vakmanschap en arbeidsmarkt binnen het kader van de elektrotechnische detailhandel.

Visie & Beleid

OFED 2020 | Van analoog naar digitaal naar interactief

Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds in de elektrotechnische detailhandel, OFED, heeft de ambitie om werkgevers en werknemers in de sector een online innovatief leerplatform te bieden met kennis, vaardigheden en inspiratie waarmee de werknemer zich blijvend kan ontwikkelen.

Premieafdracht

In de fondscao van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds heeft het bestuur ingestemd dat de bedrijven vanaf 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019 0,35% van hun loonsom afdragen voor scholing en ontwikkeling aan OFED. De inning van deze premie wordt verloopt via TKP. U ontvangt hiervoor een factuur.  
> Lees hier meer over de premieafdracht

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018 (infographic)

Jaarverslag 2017 (infographic)

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Subsidies

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming van (maximaal) 2.700 euro voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. 

Op 1 januari 2014 trad de regeling in werking. Ze geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014. 

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel. 

Aanvragen

Voor het studiejaar 2017-2018 kunt u aanvragen indienen vanaf 2 juni 2017. Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst.  

Let op: deze subsidie is tijdelijk gesloten!

Budget

Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks een bedrag van € 205 miljoen subsidie beschikbaar. 

Meer informatie 
Subsidieregeling praktijkleren

Contact & Route

Het kantoor van OFED in Woerden is zowel per auto als openbaar vervoer goed bereikbaar.

Met de auto

Vanuit Rotterdam / Den Haag (A12), afrit 14 Woerden. Onderaan de afslag rechts, linksaf bij het 3de stoplicht, neem direct de 1e afslag rechts. Het grijze Intechnium pand ziet u direct aan uw rechterhand. 

Vanuit Utrecht (A12), afrit Woerden. Onderaan de afslag rechts, linksaf bij het 2de stoplicht, neem direct de 1e afslag rechts. Het grijze Intechnium pand ziet u direct aan uw rechterhand. 

Gratis parkeren. 

Met het openbaar vervoer

Woerden is met de snel- en/of stoptrein prima te bereiken. Ons kantoor ligt op ca. 15 minuten loopafstand van het NS-Station.

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)

Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden

Telefoon 0348 - 437 322

Mail ons

Heeft u vragen over de OFED-premie?
Bel 050 - 522 5098.

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)

Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden

Telefoon 0348 - 437 322
E-mail info@ofed.nl

Heeft u vragen over de OFED-premie?
Bel 050 - 522 5098 of stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Powered by