Premieafdracht

In de fondscao van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds heeft het bestuur ingestemd dat de bedrijven vanaf 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019 0,35% van hun loonsom afdragen voor scholing en ontwikkeling. 

De inning van deze bijdrage wordt verzorgd door TKP. TKP heeft op basis van de beschrijving in de cao de werkingssfeer bepaald en de aangesloten bedrijven hiervoor gefactureerd.

Bent u het niet eens dat u onder de cao van de elektrotechnische detailhandel valt? Stuur uw bedrijfsactiviteiten in uren per e-mail naar TKP: werkgever@ofed.nl. Op basis van deze gegevens, kunnen zij beoordelen of u wel of niet bent ingedeeld onder de juiste cao.

Voor vragen over de heffing en inning, kunt u contact opnemen met TKP Pensioen via het telefoonnummer 050 - 522 3057 (maan- t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of per e-mail: werkgever@ofed.nl

Voor vragen over de activiteiten en/of de online tools van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds kunt u contact opnemen op het telefoonnummer 0348 – 437 322 (maan- t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) of per e-mail: info@ofed.nl.

naar OFED Academy

Download de app voor eenvoudig online leren

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)

Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden

Telefoon 0348 - 437 322
E-mail info@ofed.nl

Heeft u vragen over de OFED-premie?
Bel 050 - 522 5098 of stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Powered by