Premieafdracht

In de fondscao van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds heeft het bestuur ingestemd dat de bedrijven vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023 0,35% van hun loonsom afdragen voor scholing en ontwikkeling. 

De inning van deze bijdrage wordt verzorgd door TKP Pensioenbeheer. TKP stuurt een factuur voor de premie naar de bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de CAO voor de elektrotechnische detailhandel. 

Werkingssfeer CAO

Werkgevers en werknemers die werken in een onderneming, of een filiaal of bijkantoor van deze onderneming, die zich in belangrijke mate en in hoofdzaak (groter dan 50% van het aantal arbeidsuren) bezighoudt met de elektrotechnische detailhandel.

Hier wordt onder verstaan de verkoop en/of verhuur van elektrotechnische artikelen aan consumenten en de verkoop van lokale (gas)verwarmingsapparaten voor huishoudelijk gebruik. Dit in combinatie met de levering en plaatsing van elektrotechnische artikelen:

• Audio- en videoapparatuur
• Elektrische huishoudelijke apparatuur
• Bruin- en witgoedartikelen
• Telecommunicatie-apparatuur
• Accessoires behorende bij bovengenoemde apparaten

Wanneer een onderneming zich daarnaast als nevenactiviteit bezig houdt met de verkoop of verhuur van bespeelde beeld- en geluiddragers, de reparatie van bovengenoemde artikelen, de verkoop en verhuur van elektrische kantoormachines, van installaties en lampen voor cosmetisch gebruik en de verkoop van onderdelen en accessoires, is deze CAO ook van toepassing.

> Lees hier meer 

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens dat u onder de cao van de elektrotechnische detailhandel valt? Stuur uw bedrijfsactiviteiten in uren per e-mail naar TKP: werkgever@ofed.nl. Op basis van deze gegevens, kunnen zij beoordelen of u wel of niet bent ingedeeld onder de juiste cao.

Vragen over de factuur of premie-inning?

> Raadpleeg de meest gestelde vragen

Staat uw vraag hier niet bij? Dan kunt u contact opnemen met TKP Pensioenbeheer via het telefoonnummer 050 - 522 3057 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of per e-mail: werkgever@ofed.nl

Vragen over de activiteiten van OFED? 

Voor vragen over tools en trainingen van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0348 – 437 322 (maandag tot en met  vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) of een bericht sturen naar: info@ofed.nl.

naar OFED Academy

Download de app voor eenvoudig online leren

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)

Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden

Telefoon 0348 - 437 322
E-mail info@ofed.nl

KvK: 41158523

Heeft u vragen over de OFED-premie?
Bel 050 - 522 5098 of stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Powered by