Premieafdracht


In de fondscao van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds heeft het bestuur ingestemd dat de bedrijven vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023 0,35% van hun loonsom afdragen voor scholing en ontwikkeling. 

De inning van deze bijdrage wordt uitgevoerd  door Capgemini. Capgemini stuurt een factuur voor de premie naar de bedrijven die vallen onder de werkingssfeer (zie onderaan deze pagina) van de CAO voor de elektrotechnische detailhandel. 

Inning en vaststellen premie vanaf 1 januari 2021 door Capgemini

Vragen over de premie?
Stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

LET OP:
In verband met de overgang naar een nieuwe uitvoerder kunnen de wachttijden via bovengenoemd telefoonnummer langer zijn dan gebruikelijk. Wij zijn hiervan op de hoogte en werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. Wachttijd voorkomen? Stuur uw vraag of verzoek naar werkgever@ofed.nl. 

Voor de inning van de premie werkt OFED Sinds 1 januari 2021 samen met Capgemini. Vanaf deze datum hebben zij de taken van TKP Pensioen overgenomen. Capgemini is ook met ingang van 1 januari de uitvoerder van het Pensioenfonds Detailhandel. 

Wat verandert er? 
Het meeste blijft ongewijzigd: één werkgeversportaal voor zowel uw Pensioenfonds als Sociaal Fonds (OFED), dezelfde factuurfrequentie en hetzelfde rekeningnummer. Wel wordt het gebruiksgemak verhoogd omdat er een nieuw werkgeversportaal beschikbaar komt. Zodra deze actief is kunnen facturen bijvoorbeeld ook via iDEAL worden betaald. 

Samenwerking met Pensioenfonds Detailhandel
Voor de vaststelling van de premie blijft OFED samenwerken met het Pensioenfonds Detailhandel. Doet u via het werkgeversportaal pensioenaangifte bij het Pensioenfonds Detailhandel? Dan gebruikt OFED deze gegevens voor het berekenen van de premie. 

Facturatie en betaling

U ontvangt na afloop van elk kwartaal een factuur. Als uw loonsomgegevens niet (volledig) zijn aangeleverd via het werkgeversportaal van het Pensioenfonds Detailhandel dan ontvangt u een geschatte nota. U kunt uw facturen en de specificaties hiervan raadplegen via het werkgeversportaal van het Pensioenfonds Detailhandel. 

Voor het betalen van facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Het is belangrijk dat u bij uw betaling het juiste betalingskenmerk vermeldt. Het betalingskenmerk vindt u terug op uw nota. Het rekeningnummer is hieronder te vinden:

IBAN: NL61INGB0650217470

U kunt ook gebruik maken van automatische incasso. U kunt dat in het werkgeversportaal regelen door op het tabblad 'Betaling' bij betaalwijze aan te geven dat u voortaan via automatische incasso wilt betalen. 

Meer informatie vindt u op het werkgeversportaal op de website van het Pensioenfonds Detailhandel

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens dat u onder de cao van de elektrotechnische detailhandel valt? Stuur uw bedrijfsactiviteiten in uren per e-mail naar werkgever@ofed.nl. Op basis van deze gegevens, kunnen zij beoordelen of u wel of niet bent ingedeeld onder de juiste cao.

Vragen over de factuur of premie-inning?

> Raadpleeg de meest gestelde vragen

Staat uw vraag hier niet bij? Dan kunt u contact opnemen met Capgemini via het telefoonnummer 020 - 244 54 22 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of per e-mail: werkgever@ofed.nl

Vragen over de activiteiten van OFED? 

Voor vragen over tools en trainingen - en dus niet over de factuur - van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds kunt u contact opnemen een bericht sturen naar: info@ofed.nlWerkingssfeer CAO

Werkgevers en werknemers die werken in een onderneming, of een filiaal of bijkantoor van deze onderneming, die zich in belangrijke mate en in hoofdzaak (groter dan 50% van het aantal arbeidsuren) bezighoudt met de elektrotechnische detailhandel.

Hier wordt onder verstaan de verkoop en/of verhuur van elektrotechnische artikelen aan consumenten en de verkoop van lokale (gas)verwarmingsapparaten voor huishoudelijk gebruik. Dit in combinatie met de levering en plaatsing van elektrotechnische artikelen:

• Audio- en videoapparatuur
• Elektrische huishoudelijke apparatuur
• Bruin- en witgoedartikelen
• Telecommunicatie-apparatuur
• Accessoires behorende bij bovengenoemde apparaten

Wanneer een onderneming zich daarnaast als nevenactiviteit bezig houdt met de verkoop of verhuur van bespeelde beeld- en geluiddragers, de reparatie van bovengenoemde artikelen, de verkoop en verhuur van elektrische kantoormachines, van installaties en lampen voor cosmetisch gebruik en de verkoop van onderdelen en accessoires, is deze CAO ook van toepassing.

> Lees hier meer 

 

naar ETD Academy

Ga naar de Academy voor eenvoudig online leren

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)
E-mail: info@ofed.nl
KvK: 41158523

Heeft u vragen over de OFED-premie? Stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Heeft u een andere vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Powered by