Update april 2012: daling aantal werknemers en werkgevers zet door

In maart 2012 heeft OFED voor het eerst een arbeidsmarktonderzoek verricht. Hierin leest u de meest opvallendste uitkomen van deze actualisering van de elektrotechnische detailhandel (ETD). Het OFED laat dit onderzoek uitvoeren om sociale partners in de sector te ondersteunen bij het versterken van de positie op de arbeidsmarkt.

Daling aantal werknemers zet door

In de periode 2007-2011 is het aantal werknemers in de sector met 15% afgenomen. De grootste afname zien we vooral bij werkgevers die meer dan 400 werknemers in dienst hebben. Sinds 2007 werkt daar een kwart minder werknemers. Bij de kleinere werkgevers (minder dan tien werknemers) is de daling 10%. Bij elk van beide groepen werkte in 2011 ongeveer een kwart van het totaalaantal werknemers in de sector.

De meeste werknemers (42%)  zijn tussen de 18 en 25 jaar oud. In vergelijking met de totale detailhandel is dat een hoog percentage. In tegenstelling tot de detailhandel in totaal, werken er in de etd nauwelijks werknemers jonger dan 18 jaar. De gemiddelde leeftijd in de sector stijgt sinds 2007 gestaag: van 29,6 jaar naar 31,7 jaar in 2011. We zien ook dat de gemiddelde duur dat werknemers in de sector werkzaam zijn, langzaam stijgt: van ongeveer 3,5 jaar in 2007 naar ongeveer 4,5 jaar in 2011.

Meerderheid werknemers is man

De overgrote meerderheid van de werknemers in de ETD is man, ruim driekwart. Tegenover elke vrouwelijke werknemer in de ETD  zijn er 3,2 mannelijke werknemers. De sector wijkt hiermee af van de totale detailhandel en de werkende beroepsbevolking, waar respectievelijk een kleine 40% vrouw en 56%  man is. Ruim 45% van de werknemers in de ETD heeft een baan van 38 uur per week of meer. Het voltijdsarbeidscontract, waarbij werknemers in vaste dienst zijn, is de norm. Andere deelsectoren binnen de detailhandel die een soortgelijk patroon laten zien, zijn: woonzaken, webwinkels en postorderbedrijven. In het algemeen zijn de kleinere arbeidscontracten in de detailhandel de norm. Meer dan 60%  van de werknemers heeft een arbeidsovereenkomst van minder dan 24 uur per week.

Ook aantal werkgevers neemt af

Het aantal werkgevers in de ETD is de afgelopen vijf jaar afgenomen met 11,5%. Deze daling heeft in alle regio’s plaatsgevonden. De relatief sterkste afname van het aantal werkgevers in de periode 2007-2011 vond – met respectievelijk -4,3%  en -3,2% – plaats in de regio’s west en zuid. Ook het relatief belang van de regio west nam af: in 2007 bevond 35% van de werkgevers in de etd zich in het westen van het land; in 2011 lag dit percentage op 33%. Het relatief belang van de regio’s noord en oost nam in beide regio’s met 1 procentpunt toe naar 14% en respectievelijk 18%.

Driekwart van de werkgevers heeft minder dan vijf werknemers

Evenals in de totale detailhandel is het overgrote deel van de werkgevers in de etd relatief klein. Bijna driekwart heeft minder dan vijf werknemers in dienst. Dit percentage is sinds 2007 relatief constant. Het gemiddeld aantal werknemers dat bij deze werkgevers in dienst is, bedraagt 2,5. Ook dit gemiddelde is de laatste vijf jaar constant. Dat geldt niet voor de wat grotere werkgevers. Bij de werkgevers in de categorie 20 tot 50 werknemers is het gemiddelde aantal werknemers gedaald van 31,1 naar 28,9. Bij de werkgevers met 50 werknemers of meer in dienst nam dit gemiddelde af van 155 naar 111 werknemers. Overigens zijn bij de laatste categorie om statistische redenen de werkgevers met meer dan 400 werknemers buiten beschouwing gelaten.

Aandeel werkgelegenheid per regio

Tot slot van deze nieuwsbrief kijken we naar de werkgelegenheid per regio. Het westen van het land vertegenwoordigt met  43% in 2011 nog steeds het grootste aandeel van de werkgelegenheid in de etd. In 2007 bedroeg dit aandeel nog 59%. Tegenover deze afname zien we een toename van het werkgelegenheidsaandeel van de regio’s zuid en oost met respectievelijk 7 en 5 procentpunten naar 26% en 14% in 2011.

Bekijk hier de volledige update

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)
E-mail: info@ofed.nl
KvK: 41158523

Heeft u vragen over de OFED-premie?
Bel 020 - 244 54 22 of stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Heeft u een andere vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Powered by