OFED Academy

OFED is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de elektrotechnische detailhandel. In samenwerking met ondernemersorganisatie UNETO-VNI en werknemersorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen organiseert OFED de ambitie om kennis te leveren aan primaire partners (werkgevers en werknemers) op de terreinen vakmanschap en arbeidsmarkt binnen het kader van de elektrotechnische detailhandel.

Visie & Beleid

OFED 2020 | Van analoog naar digitaal naar interactief

Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds in de elektrotechnische detailhandel, OFED, heeft de ambitie om werkgevers en werknemers in de sector een online innovatief leerplatform te bieden met kennis, vaardigheden en inspiratie waarmee de werknemer zich blijvend kan ontwikkelen.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Verzoek tot AVV 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Premieafdracht

In het fondscao van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds heeft het bestuur ingestemd dat de bedrijven vanaf 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019 0,35% van hun loonsom afdragen voor scholing en ontwikkeling. 

De inning van deze bijdrage wordt verzorgd door TKP. TKP heeft op basis van de beschrijving in de cao de werkingssfeer bepaald en de aangesloten bedrijven hiervoor gefactureerd.

Bent u het niet eens dat u onder de cao van de elektrotechnische detailhandel valt? Stuur uw bedrijfsactiviteiten in uren per e-mail naar TKP: werkgever@ofe-d.nl. Op basis van deze gegevens, kunnen zij beoordelen of u wel of niet bent ingedeeld onder de juiste cao.

Voor vragen over de heffing en inning, kunt u contact opnemen met TKP Pensioen via het telefoonnummer 050 - 522 3057 (maan- t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of per e-mail: werkgever@ofe-d.nl

Voor vragen over de activiteiten en/of de online tools van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds kunt u contact opnemen op het telefoonnummer 0348 – 437 322 (maan- t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of per e-mail: info@ofed.nl.

Subsidies

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming van (maximaal) 2.700 euro voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. 

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor het studiejaar 2017-2018 vanaf 2 juni 2017. 

Op 1 januari 2014 trad de regeling in werking. Ze geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014. 

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel. 

Aanvragen

Voor het studiejaar 2017-2018 kunt u aanvragen indienen vanaf 2 juni 2017. Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst.  

Budget

Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks een bedrag van € 205 miljoen subsidie beschikbaar. 

Meer informatie 
Subsidieregeling praktijkleren

Contact & Route

Het kantoor van OFED in Woerden is zowel per auto als openbaar vervoer goed bereikbaar.

Met de auto

Vanuit Rotterdam / Den Haag (A12), afrit 14 Woerden. Onderaan de afslag rechts, linksaf bij het 3de stoplicht, neem direct de 1e afslag rechts. Het grijze Intechnium pand ziet u direct aan uw rechterhand. 

Vanuit Utrecht (A12), afrit Woerden. Onderaan de afslag rechts, linksaf bij het 2de stoplicht, neem direct de 1e afslag rechts. Het grijze Intechnium pand ziet u direct aan uw rechterhand. 

Gratis parkeren. 

Met het openbaar vervoer

Woerden is met de snel- en/of stoptrein prima te bereiken. Ons kantoor ligt op ca. 15 minuten loopafstand van het NS-Station.

Contact

OFED

Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden

Telefoon 0348 - 437 322
Email info@ofed.nl
Of Mail ons

Heeft u vragen over de OFED-premie?
Bel 050 - 522 5098.

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)

E-mail: info@ofed.nl
Telefoon: 0348 - 437 322

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en dinsdag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur. 

KvK: 41158523

Heeft u vragen over de OFED-premie?
Bel 020 - 244 54 22 of stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Powered by