Rapportage: Arbeidsmarkt Elektronicazaken 2008 – 2025 

Voor goede besluitvorming op het gebied van de arbeidsmarkt zijn gedetailleerde statistieken en prognoses essentieel. Tegen deze achtergrond heeft ABF Research het Arbeidsmarktinformatiesysteem Detailhandel ontwikkeld in opdracht van Stichting Opleidingsfonds Detailhandel (SOD). Het Arbeidsmarktinformatiesysteem maakt de arbeidsmarkt transparant op brancheniveau. Cijfers worden uitgesplitst naar regio, baankenmerken en persoonskenmerken. Het informatiesysteem biedt een solide basis voor beleid en voorlichting op het gebied van scholing, werving en personeelsplanning.

In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de arbeidsmarktontwikkeling in de branche Elektronicazaken.
 De gemiddelde leeftijd toont tussen 2013 en 2025 laat een stijging zien van 36,9 naar 39,2 jaar (detailhandel: 38,4 naar 38,4 jaar). 80,3 procent van de werkenden zijn mannen (detailhandel: 44,9 procent).
 In 2013 waren er 12.590 professionals werkzaam in de branche Electronicazaken met een afgeronde detailhandel opleiding of ten minste 5 jaar werkervaring in de sector. Dit is 48,4 procent van alle werkenden in de Branche (detailhandel: 38,3 procent).
 Het gemiddeld inkomen per fte per jaar bedraagt 20.870 euro ende gemiddelde werkweek duurt 30,7 uur (detailhandel: 20.500 euro en 24,1 uur).
 Het aantal werkenden in de branche Elektronicazaken in de regio is tussen 2008 en 2013 gedaald. In de periode 2013 -2025 neemt het aantal werkenden naar verwachting verder af (-23 procent). Dit is het gevolg van verwachte trends, economische groei en demografische ontwikkelingen. De gemiddelde daling in de detailhandel bedraagt 9 procent. De spanningsindex voor de branche neemt in de periode 2013 – 2025 af van 0,93 tot 0,73.

Volledige overzicht Arbeidsmarkt Elektronicazaken

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)
E-mail: info@ofed.nl
KvK: 41158523

Heeft u vragen over de OFED-premie? Stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Heeft u een andere vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Powered by