Uitkomst arbeidsmarktanalyse 2023

OFED voerde in 2023 een brancheonderzoek uit.  De resultaten zijn bekend.

In 2023 heeft OFED onderzoek gedaan in de branche. In hoeverre is de trend van webwinkels terug te zien in de ETD? In welke verhouding bevinden bedrijven zich tot de nichebranches? De arbeidsmarktanalyse geeft inzicht in de in- en uitstroom van de bedrijven. Ook werd gekeken naar de beleving van de werkgevers en de werknemers ten aanzien van de ETD Academy. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om zicht te houden op de ontwikkelingen in de branche en om de dienstverlening vanuit OFED te optimaliseren.

Aan iedereen die heeft meegedaan aan het onderzoek. Heel veel dank voor jullie bijdrage!

> Bekijk hier het rapport

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)
E-mail: info@ofed.nl
KvK: 41158523

Heeft u vragen over de OFED-premie? Stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Heeft u een andere vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Powered by