Arbeidsmarktmonitor 2023

Hoe zag de arbeidsmarkt van de elektrotechnische detailhandel eruit in 2023? De arbeidsmarktanalyse geeft inzicht in de kenmerken en de omvang van de arbeidsmarkt in de ETD. Voor de sector en het fonds belangrijke informatie. Het geeft mede richting aan toekomstige fondsactiviteiten.

Enkele uitkomsten:

 

 • Het aantal webwinkels in de ETD is bijna verdriedubbeld tussen 2018 en 2022.
 • De gemiddelde duur van het dienstverband is tussen 2018 en 2022 toegenomen van 3,5 naar 4,3 jaren. Het aandeel van
  kortdurende contracten (<1 jaar) is sterk afgenomen. Desondanks is de ETD samen met o.a. de horeca één van de branches
  waar naar verhouding de minste werknemers met minimaal 10 dienstjaren werken.
 • De deelbranches ‘Computers, randapparatuur & software’ en ‘Verlichtingsartikelen’ vallen niet meer onder de werkingssfeer
  van de ETD. Desalniettemin komen bedrijven in deze deelbranches nog voor in het pensioenbestand, hoewel in zeer kleine
  mate wat betreft de deelbranche ‘Verlichtingsartikelen’. Wanneer we deze twee deelbranches buiten beschouwing laten komt
  het aantal bedrijven met pensioenverzekerde werknemers in 2022 uit op 1.980. De verdeling naar deelbranche is dan als volgt:
  Wit- en bruin (24%), Telecom (22%), Audio/video (11%), Webwinkels (11%), Groothandel elektro (4%) en Overig (28%).
 • Circa driekwart van de werknemers in de ETD is in 2022 man, net als in 2016 en 2018.

Bekijk hier het rapport

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)
E-mail: info@ofed.nl
KvK: 41158523

Heeft u vragen over de OFED-premie? Stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Heeft u een andere vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Powered by