Rien van de Laar over de RI&E

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een vereiste voor iedere onderneming met medewerkers. In dit interview met Rien van de Laar als arbo-deskundige, bespreken we de cruciale rol van de RI&E bij het voldoen aan wettelijke voorschriften en het voorkomen van juridische problemen. We belichten de voordelen van begeleiding bij het opstellen van een RI&E en hoe dit de veiligheid op de werkvloer verbetert. Ook delen we praktijkvoorbeelden en wijzen we op veelvoorkomende valkuilen voor ondernemers.

Arbodeskundigen Rien van de Laar & Rene van Beers

Welke rol speelt de RI&E bij het voldoen aan wettelijke voorschriften en het voorkomen van boetes of andere juridische consequenties?

"De RI&E speelt een cruciale rol! In het geval van een bedrijfsongeval kan de Arbo-inspectie onderzoek doen en zelfs juridische stappen ondernemen. Het niet kunnen overleggen van een actuele RI&E kan leiden tot aansprakelijkheid en mogelijke financiële gevolgen. Verzekeraars kunnen ook eisen dat een bedrijf een RI&E aanlevert om premieverhogingen te voorkomen."

Wat zijn volgens jou de voordelen van het laten begeleiden van ondernemers bij het maken van hun RI&E?

"Er zijn verschillende voordelen: Veel ondernemers hebben beperkte tijd en kennis om de inventarisatie zelf uit te voeren. Tijdens onze workshops nemen we hen mee aan de hand van voorbeelden, casussen en begeleiden we hen stap voor stap door het hele instrument. Wat opvalt, is dat de ondernemers elkaar ook ondersteunen en samenwerken. 's Avonds is er tijd voor iedereen, waardoor ze elkaar kunnen steunen en gezamenlijk de inventarisatie kunnen doorlopen. Aan het einde van de workshop is ongeveer 80% van de inventarisatie klaar en kunnen ze de volgende dag de laatste details invullen. We merken dat fysieke workshops een hogere betrokkenheid en toegevoegde waarde hebben in vergelijking met webinars, waarbij de deelnemers vaak minder betrokken zijn en afleiding ervaren."

Op welke manier kan begeleiding bij het maken van de RI&E bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer?

"Tijdens het inventarisatieproces worden ondernemers vaak bewust van specifieke risico's, zoals werken op hoogte, omgaan met elektriciteit en gevaarlijke stoffen. Onze RI&E-deskundigen helpen ondernemers bij het identificeren van specifieke risico's door samen naar de risico's te kijken en voorbeelden te geven. Ze bieden ook keuzes en suggesties voor het nemen van passende maatregelen om deze risico's effectief te beheersen. Door deze begeleiding kunnen ondernemers met meer vertrouwen en kennis aan de slag met hun RI&E."

Kunt je een voorbeeld geven van een situatie waarin begeleiding bij het maken van de RI&E een positieve impact had op het bedrijf van een ondernemer? 

"Ik had eens situatie waarin een ondernemer geen tijd had om aan de workshop deel te nemen. Uiteindelijk bleken er binnen haar bedrijf diverse uitdagingen te spelen. Dit had als gevolg dat de inspectie een project van het bedrijf stillegde. Ze zag toen in hoe belangrijk het is om een RI&E te hebben, omdat inspecties dit vereisen. We maakten vervolgens een nieuwe afspraak en hebben haar geholpen in het opstellen van de RI&E. Om de zaken weer op orde te krijgen, moest het bedrijf snel personeel aannemen. Dankzij de inventarisatie had ze veel meer rust: ze had veel meer overzicht over wat ze al goed deed en wat er nog verbeterd moest worden rondom veiligheid en risico binnen haar bedrijf.”

Wat zijn enkele veelvoorkomende misvattingen of valkuilen waar ondernemers in kunnen vallen bij het zelfstandig maken van hun RI&E?

"Een voorbeeld dat helaas vaak voorkomt, is de RI&E interpreteren als een eenmalige verplichting die daarna geen aandacht meer nodig heeft. In werkelijkheid is het belangrijk om de inventarisatie regelmatig te herzien en bij te werken. Een andere valkuil is het onderschatten van bepaalde risico's of deze niet juist kunnen identificeren. Daarom is het belangrijk om gebruik te maken van deskundige begeleiding om deze valkuilen te vermijden."

Wat zou je zeggen tegen ondernemers die twijfelen om begeleiding te zoeken bij het maken van hun RI&E?

"De tijd die je besteedt aan de workshop betaalt zich dubbel en dwars terug binnen geringe tijd. Daarnaast is het een gezellige en uitstekende gelegenheid om andere ondernemers in dezelfde branche te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Met een broodje of kopje soep kun je de inventarisatie gemakkelijk in elkaar zetten en het is ontzettend leerzaam.’’

>> Meer informtie over de RI&E voor de ETD 
>> Zelfstandig aan de slag met de begeleidende e-learnings in de ETD Academy
 

 

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)
E-mail: info@ofed.nl
KvK: 41158523

Heeft u vragen over de OFED-premie? Stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Heeft u een andere vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Powered by