ETD ACADEMY HELPT BRANCHE BIJ VERDUURZAMEN

De Elektrotechnische Detailhandel (ETD) kan op het gebied van duurzaamheid een belangrijke bijdrage leveren, terwijl dit ook kansen biedt. Reden voor OFED om de ETD Academy uit te breiden met een reeks e-learnings die specifiek op dit onderwerp ingaan.

Om de branche te helpen bij het verduurzamen en omdat duurzaamheid ook maatschappelijk hoog op de agenda staat, vond OFED het belangrijk om trainingen te ontwikkelen die de branche een impuls geven op dit vlak.”, vertelt Daphne Story, die betrokken was bij de totstandkoming van dit leerpad. 

“De branche wil een positieve bijdrage leveren aan energiegebruik, langere levensduur van apparaten en hergebruik van grondstoffen. Daarom wil de branche stappen zetten naar een circulair model en het adviseren van klanten op een slim gebruik van hun aankoop. En verduurzaming biedt naast uitdagingen ook kansen."

KENNISNIVEAU

Story heeft voor het opzetten van de e-learnings gesprekken gevoerd met mensen die werkzaam zijn in de branche. “Van ondernemers tot mensen werkzaam op de vloer. Doel was om erachter te komen wat het kennisniveau op dit gebied was.Vooral als het over energieverbruik gaat en energielabels is al veel bekend, maar veel zaken zijn nog redelijk onbekend. Dit hebben we nu verwerkt in deze nieuwe e-learnings die samen het nieuwe leerpad vormen in de ETD Academy.”

Eén van die e-learnings richt zich speciaal op ‘de werkvloer’: verkopers, monteurs, bezorgers en dergelijke. Uitgelegd wordt wat duurzaamheid inhoudt, de bijdrage die de branche eraan kan leveren, de wettelijke verplichtingen en er worden praktische hulpmiddelen aangereikt. Story: “We laten zien hoe je de klant bewuster kan maken, wat je kan meegeven in een verkoopgesprek. Er komt bijvoorbeeld een klant binnen voor een nieuwe koelkast. Hoe kan je in het verkoopgesprek het aspect duurzaamheid verwerken zodat de klant ook dit kan meenemen in zijn aankoopbesluit?” Daphne Story legt uit dat dit wordt getoond in een video, waarbij de kijker als het ware de camera is. “Twee klanten komen de winkel binnen gelopen en jij gaat een gesprek met ze aan. Het filmpje wordt af toe gepauzeerd en je krijgt dan vragen; je moet keuzes maken en antwoord geven op vragen die gaan over duurzaam- heid. Zo ben je heel praktisch, interactief aan het leren. Ook zijn er praktische tipkaarten per product zoals televisies, wasmachines en telefoons.”

CANVASSEN

De verschillende e-learnings vormen samen een totaalpakket, benadrukt ze. Naast de e-learnings voor de werkvloer is er ook de nodige informatie voor ondernemers en winkeleigenaren te vinden in de ETD Academy. “Naast basiskennis over wat duurzaamheid is en wat de wettelijke verplichtingen zijn, vind je er praktische tools.

Zo zijn er voor de ondernemers ‘canvassen’ ontwikkeld, hulpmiddelen die zij kunnen inzetten om te onder- zoeken wat ze in hun eigen onder- neming kunnen doen om hun CO2 footprint te verkleinen. “We laten zien aan welke knoppen de ondernemers kunnen draaien om nog duurzamer te ondernemen”, zegt Story. “En daarnaast kunnen ze, al naar gelang hun kennisni- veau en kennisbehoefte, gebruik maken van de verschillende e-learnings om zo stappen te kunnen zetten in het verduurzamen van de branche en hun eigen onderneming.”

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)
E-mail: info@ofed.nl
KvK: 41158523

Heeft u vragen over de OFED-premie? Stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Heeft u een andere vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Powered by