Subsidies

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming van (maximaal) 2.700 euro voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. 

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor het studiejaar 2017-2018 vanaf 2 juni 2017. 

Let op: deze subsidie is tijdelijk gesloten!

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel. 

Aanvragen

Voor het studiejaar 2017-2018 kunt u aanvragen indienen vanaf 2 juni 2017. Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst.  

Budget

Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks een bedrag van € 205 miljoen subsidie beschikbaar. 

Meer informatie 
Subsidieregeling praktijkleren

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de branche en onze activiteiten.









Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)

Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden

Telefoon 0348 - 437 322
E-mail info@ofed.nl

Heeft u vragen over de OFED-premie?
Bel 050 - 522 5098 of stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Powered by