Arbeidsmarktmonitor

Hoe ziet de arbeidsmarkt van de elektrotechnische detailhandel (ETD) eruit? En wat betekent dat voor bedrijven en voor hun (aankomende) werknemers? Voor de branche belangrijke vragen, want de antwoorden geven richting aan toekomstige activiteiten.

OFED laat jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek uitvoeren van de elektrotechnische detailhandel (ETD). De arbeidsmarktmonitor van OFED poogt inzicht te geven in de kenmerken, de omvang en de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in de ETD. Het onderzoek bestaat uit een analyse van bestaande bestanden en een online vragenlijstonderzoek dat in opdracht van OFED is uitgezet onder werkgevers en werknemers in de branche.

Arbeidsmarktanalyse 2016

Samen met de pensioenuitvoerder TKP is de arbeidsmarktanalyse over het kalender jaar 2016 uitgevoerd. In de sector zijn 1.531 bedrijven met 24.671 pensioenverzekerde werknemers. Waarvan 32% in west Nederland zijn gevestigd. Van alle bedrijven zijn 26... Lees meer (PDF)

> Volledig bericht
Kengetallen arbeidsmarkt ETD 2015

De elektrotechnische detailhandel is een relatief kleine sector met een grote diversiteit aan bedrijven. De sector telt in 2015 1.562 bedrijven met pensioenverzekerde werknemers in dienst. In deze bedrijven werken in totaal 23.358 werknemers. De ETD ... Lees meer (PDF)

> Volledig bericht
Arbeidsmarktmarkt Electronicazaken 2008 – 2025

(Geplaatst op: 12 februari 2016) Voor goede besluitvorming op het gebied van de arbeidsmarkt zijn gedetailleerde statistieken en prognoses essentieel. Tegen deze achtergrond heeft ABF Research het Arbeidsmarktinformatiesysteem Detailhandel ontwi... Lees meer (PDF)

> Volledig bericht
Daling van de werkgelegenheid in de ETD zet door

(Geplaatst op: 22 mei 2015) Een belangrijke taak van OFED is het volgen van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de elektrotechnische detailhandel (ETD). In dat kader is er in april 2015 een werkgelegenheidsanalyse uitgevoerd op de gegevens die... Lees meer (PDF)

> Volledig bericht
Arbeidsmarktmonitor 2014: Daling van de werkgelegenheid zet door, maar werkgevers blijven optimistisch

(Geplaatst op: 18 november 2014) In april 2014 was er online een arbeidsmarktmonitor voor werkgevers. Ruim 50 werkgevers hebben antwoorden op de vragen over in-, door- en uitstroom gegeven. Lees meer (PDF)

> Volledig bericht
Werkgevers optimistisch over werkgelegenheid en ontwikkellingsbereidheid van werknemers

(Geplaatst op: 7 mei 2012) In maart 2012 is er een online onderzoek plaats gevonden voor werkgevers. Ruim 50 werkgevers hebben antwoorden op de vragen over in-, door- en uitstroom gegeven. Lees meer (PDF)

> Volledig bericht
Daling aantal werknemers en werkgevers zet door

(Geplaatst op: 16 april 2012) In het arbeidsmarktonderzoek van april 2012, zijn de volgende onderwerpen onderzocht. Het aantal werknemers is afgenomen met 15%, maar de meeste werknemers jong zijn, namelijk tussen de 18 en 25 jaar. Bijna driekwar... Lees meer (PDF)

> Volledig bericht
Werknemers in de etd zijn vaker jong, man met een vast contract

(geplaatst op: 2 oktober 2011) In dit arbeidsmarktonderzoek zijn resultaten in de elektrotechnische detailhandel (etd) vergeleken met de ontwikkelingen op de gehele Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast is de instroom van leerlingen die een opleiding v... Lees meer (PDF)

> Volledig bericht
Het aantal winkels in de etd is van 2007 tot 2010 veel sterker gedaald dan in de totale detailhandel

(geplaatst op: 2 mei 2011) OFED heeft een arbeidsmarktonderzoek laten uitvoeren onder het werkgeversbestand van de etd. Dit onderzoek geeft het eerste beeld van de arbeidsmarkt van de etd. Lees meer (PDF)

> Volledig bericht